Czytaj więcej"/> Drukuj
Auspicjum (łac. auspicium) - starożytny rytuał rzymski o korzeniach praindoeuropejskich mający na celu wywnioskowanie woli bogów z lotu wielkich ptaków drapieżnych, przede wszystkim orła, sęp oraz kilku innych gatunków, których identyfikacja jest sporna.
Auspicja znano też w Galii, Umbrii, Grecji oraz Azji Mniejszej, jednak najwięcej o nich wiadomości mamy od Rzymian. Jest też prawie pewne, że tylko Rzymianie opracowali wszystkie rytuały dotyczące auspicjum z drobiazgową dokładnością i ustalili ścisłe przepisy ich stosowania. Było to konieczne, ponieważ auspicja, sprawowane przez specjalną kastę kapłanów zwanych augurami, stanowiły pomost najściślej łączący ustrój republiki z religią państwową. Wszystkie niemal decyzje, jakie zapadały w republice, wszyscy wybrani urzędnicy, wszystko niemal wymagało przed wejściem w życie inauguracji, czyli potwierdzenia przez augurów i za pomocą auspicjów, że dane fakty są zgodne z wolą bogów.
Wbrew pospolitym mniemaniom, auspicja nie są wróżbami: tą drogą pytano bogów nie, czy np. bitwa zostanie wygrana, ale czy należy ją wydawać danego dnia. Odpowiedź mogła byc twierdząca, przecząca lub nakazująca odłożenie decyzji na potem (na ogół na inny dzień).
Ścisłe przestrzeganie tego wymogu utrzymało się przynajmniej do czasów II wojny punickiej. Po okresie schyłku za końcowych lat republiki auspicja zostały odnowione przez Augusta. Kres położyło im wprowadzenie chrześcijaństwa i zakaz uprawiania kult pogańskiego w IV wieku n.e.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 16:13:25