Czytaj więcej"/> Drukuj
August Zaleski (ur. 13 września 1883 roku, zmarł w kwietniu 1972) był dyplomatą, dwukrotnym ministrem spraw zagranicznych i prezydentem RP na wychodźstwie.
Przed I Wojną Światową ukończył studia w Londynie. Pracował przez pewien czas jako bibliotekarz ordynacji Krasińskich. W roku 1917 podjął w Londynie stałe wykłady z literatury i języka polskiego i związał się z ruchem wolnomularskim. W czasie wojny jego misją było przekonanie Brytyjczyków, że akcja Piłsudskiego nie jest wymierzona w zachodnie mocarstwa ententy, tylko w Rosję.
Po odzyskaniu niepodległości był dyplomatą akredytowanym w Szwajcarii, Grecji, Włoszech. Brał udział w pracach Ligi Narodów. Potem czas pewien piastował mandat senatorski. Po "przewrocie majowym" objął w nowym rządzie tekę ministra spraw zagranicznych. Po upadku Polski w czasie kampanii wrześniowej" ewakuował się do Francji, gdzie został w emigracyjnym rządzie gen. Władysława Sikorskiego ministrem spraw zagranicznych.
W 1947 roku objął urząd prezydenta RP na uchodźstwie. Po zakończeniu 7-letniej kadencji przedłużył ją sobie na czas nieokreślony. Część polityków wypowiedziała mu wtedy posłuszeństwo (w tym generałowie Władysław Anders i Tadeusz Bór-Komorowski) tworząc "Radę Trzech" - konkurencyjną, zbiorową głowę państwa. Zwolennikiem Zaleskiego był natomiast Stanisław Cat-Mackiewicz. Zaleski był najdłużej urzędującą głową państwa w historii Polski nowożytnej (25 lat). Najdłużej urzędującym prezydentem w kraju był przedtem Ignacy Mościcki.
Po jego śmierci w 1972 roku "Rada Trzech" rozwiązała się, uznając legalność jego następcy - Stanisława Ostrowskiego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 22:57:18