Czytaj więcej"/> Drukuj
August_Chełkowski -
August Chełkowski - marszałek Senatu RP II kadencji w latach 1991 - 1993. Urodził się w 1927 r. w Telkwicach w Prusach Wschodnich, zmarł w 1999 roku.
Ukończył studia na kierunku fizyki i uzyskał stopnie naukowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: magistra w 1952 r., doktora - 1959 r., doktora habilitowanego - 1963 r., a na Uniwersytecie Śląskim w 1973 r. - profesora nadzwyczajnego. Od 1990 r. był profesorem zwyczajnym fizyki; specjalizował się w fizyce ciała stałego. Wykładał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1956-1967, filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach w latach 1967-1968 oraz od 1968 r. na Uniwersytecie Śląskim. Rektor Uniwersytetu Śląskiego od 1 września 1981 r. do 16 stycznia 1982 r.; był jedynym rektorem wyższej szkoły internowanym w czasie stanu wojennego.
Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1982-1985 oraz Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.
Od 1980 r. członek NSZZ "Solidarność", a następnie - RS Akcji Wyborczej Solidarność. Senator od 1989 r. do 1999 r.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-18 06:52:44