Czytaj więcej"/> Drukuj
Attycyzm - odmiana stylu retorycznego, powstała w Grecji w I w. p.n.e. jako reakcja na azjanizm, czyli na ozdobność i niezwykłość form językowych, którym przeciwstawiała ideał powagi, prostoty i jasności.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 18:29:10