Czytaj więcej"/> Drukuj
Athos (we współczesnym języku greckim Άγιο Όρος, w grece starożytnej Ἅγιον Ὄρος) jest symbolem prawosławnego ruchu monastycznego. W Grecji, na wschodnim cyplu Półwyspu Chalcydyckiego, znajduje się Góra Athos (2033 m n.p.m.), która jest miejscem świętym i stolicą atoskiego monastycyzmu - Karei.
Długość: 60 km
Szerokość: 7-12 km
Powierzchnia: 390 km²
Tylko mnisi mogą mieszkać w Athos i obecnie liczba mieszkańców wynosi ok. 1400 os. Turyści na terenie Athosu moga przebywać maksymalnie 3 dni. Po upływie tego czasu mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu o dodatkowe kilka dni. Na terenie Athosu bardzo niemile widziani są katolicy. Na terenie półwyspu nie mogą przebywać kobiety (nawet zwierzęta hodowlane na wyspie są tylko płci żeńskiej). W Athosie mnisi żyją w surowych warunkach, nierzadko w odosobnieniu. Trudnią się m.in. handlem.
Żyją według rytmu: 8 godzin pracy, 8 godzin modlitwy, 8 godzin snu, odpoczynku (często w nocy prowadzone są modlitwy, w dzień praca i spoczynek). Przyjęte jest, że nie korzysta się z najnowszych osiągnięć cywilizacji, np. odbiorników telewizyjnych. W przeszłości liczba mnichów sięgała liczby 70 000. Mnisi prawosławni na Athosie bardzo gorliwie czczą Matkę Bożą.

Historia

Athos ma w obrębie Grecji status okręgu autonomicznego (Autonomiczna Republika Góry Athos) - republiki, zarządzanej przez zamieszkujących tam mnichów. Od VII wieku n.e. Athos stanowi własność mnichów nadaną im przez cesarza Konstantyna Pogonała. Do roku 1913 tereny te stanowiły obszar neutralny, potem zostały włączone do Grecji. Z okresu tego pochodzą monastery Zografu i Xseropotamu. Za początek mniszej republiki uważany jest rok 963, kiedy to mnich Atanazy Athonita zbudował monaster Wielka Ławra. Wtedy to do Greków dołączyli mnisi innych narodowości - Gruzini, Rusini, Bułgarzy, Serbowie i Rumuni. Monastycyzm na Górze Athos cały czas się rozwija. Cieszy się ona wśród prawosławnych wielkim autorytetem dydaktycznym. Jest ośrodkiem prawosławnej sztuki bizantyńskiej, której świadectwem są znajdujące się na niej liczne prawosławne budowle sakralne.
Z względu na wielką wartość historyczną i kulturalną Athos został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. O wielkim znaczeniu Athosu dla prawosławia może świadczyć fakt, iż wydał już 150 biskupów.
Athos składa się obecnie z dwudziestu monasterów:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 10:26:26