Czytaj więcej"/> Drukuj
Ateizm (z greckiego Theos - Bóg, z przedrostkiem negującym a-; atheos 'bez boga'; 'bezbożny') to światopogląd odrzucający wiarę w istnienie sił nadnaturalnych, szczególnie Boga (bogów), jako sprzeczną z rozumem. Źródłem ateizmu jest z jednej strony wzrastająca, w miarę rozwoju nauki, sprzeczność między twierdzeniami naukowymi a wierzeniami religijnymi, zaś z drugiej bunt przeciwko zachowawczym funkcjom religii która przenosi problem wyrównania krzywd społecznych w sferę pozaziemską.
Wyróżniamy trzy postacie ateizmu: Etapy rozwoju ateizmu: Od 1917 roku w ZSRR, a po II wojnie światowej, także w innych krajach komunistycznych ateizm stał się elementem oficjalnej ideologii państwowej, choć oficjalnie (według konstytucji) tylko Albania była krajem ateistycznym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 17:14:57