Czytaj więcej"/> Drukuj
Aszkenazyjczycy (Żydzi aszkenazyjscy - od biblijnego syna Gomera - Aszkenaza, którego potomków utożsamiono w średniowieczu z mieszkańcami Niemiec ) - określenie ludności żydowskiej zamieszkującej Europę środkową, wschodnią i częściowo zachodnią, a od XVII wieku również Amerykę. Do czasu Holocaustu posługiwali się językiem jidysz, co obok różnic rytualnych, było jedną z podstawowych cech odróżniających ich od Żydów sefardyjskich. Posiadają własnego Naczelnego Rabina i stanowią około 45% Żydów w Izraelu. Od samego początku dominują w polityce Izraela.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 21:16:10