Czytaj więcej"/> Drukuj
Arytmetyka to w najprostszym rozumieniu nauka o liczbach (przede wszystkim naturalnych, całkowitych i wymiernych) oraz o posługiwaniu się nimi (czyli liczeniu). Trudno ustalić jej początki; przyjmuje się, że pierwsze teoretyczne problemy w tej dziedzinie podjęli starożytni Grecy, którzy na przykład podali dowód istnienia nieskończenie wielu liczb pierwszych i sposób ich znajdowania (sito Eratostenesa) czy też dowód niewymierności pierwiastka kwadratowego z dwóch. W XIX wieku arytmetyka została zaksjomatyzowana (Grassmann, Peano). Nowoczesną, naukową postacią arytmetyki jest teoria liczb.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 21:34:28