Czytaj więcej"/> Drukuj
Pojęcie arminianizm oznacza zarówno tendencję teologiczną, jak i ruch religijny, których początek datuje się na przełom XVI w. i XVII w.. Powstanie arminianizmu wiąże się z działalnością Jakuba Harmenzsa (albo Arminiusa, według formy zlatynizowanej). Wystąpił on przeciwko właściwej dla kalwinizmu idei predestynacji. Podkreślał on, że zbawienie jest darem, jaki Bóg proponuje każdemu, oraz że to sam człowiek przez swoją postawę może go dostąpić i określić swoją wieczność. Tak więc to obdarzony wolną wolą człowiek decyduje jaki będzie jego los w wieczności.
Wywołana przy tym polemika, prowadzona jeszcze ostrzej po śmierci Arminiusa w 1609 roku, dała początek arminianom. Występowali oni z protestami i żądaniami uznania za poprawne głoszonych przez siebie tez, które streszczono w pięciu punktach (artykułach). Wiele miejsca poświęcono w nich zagadnieniu ludzkiej wolności. Arminianie zostali potępieni przez synod z Dordrecht (1618-19). Wybitnym przedstawicielem arminianizmu był prawnik Hugo Grocjusz.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 09:30:18