Czytaj więcej"/> Drukuj
Arcybiskup -

Arcybiskup (gr. arche - pierwszeństwo, gr. episkopos - nadzorca, biskup) - tytuł honorowy nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").
Pierwotnie arcybiskup był biskupem ważnego miasta regionu, sprawujący pieczę duszpasterską nad całym często krajem. Miał prawo przewodniczyć synodom podległych sobie biskupów, korygować ich prace, prowadzić wybory lub mianować nowych biskupów w swym terenie, udzielać im święceń. W historii utworzyła się w ten sposób instytucja arcybiskupa metropolity.
)
Obecnie wyróżnia się cztery rodzaje arcybiskupów: Metropolitą prowincji rzymskiej jest papież. W Kościołach Wschodnich metropolici mają znacznie więcej władzy: wpływ na wybór biskupów, tworzenie diecezji i inne; zachowują więc część pierwotnej struktury metropolitalnej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 07:08:26