Czytaj więcej"/> Drukuj
Archiwistyka - humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem archiwistyki jest dokumentacja archiwalna.
W zakres archiwistyki wchodzą
  1. badania nad powstawaniem dokumentacji archiwalnej, jej charakterem w sensie zarówno cech fizycznych, jak też zawartości merytorycznej;innymi słowy archiwoznawstwo. Dyplomatyka - określa cechy fizyczne dokumentu.
  2. problemy gromadzenia (tzw. "opieka nad narastającym zasobem"), przechowywania (np. rozmieszczenie w archiwach, konserwacja), opracowywania (zasady sporządzania pomocy archiwalnych) i udostępniania tejże dokumentacji.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-19 07:03:49