Czytaj więcej"/> Drukuj
Kościół - w Kościele chrześcijańskim (najczęściej katolickim) określenie budynku przeznaczonego do celów sakralnych: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw, itp. Początki budownictwa kościelnego sięgają IV wieku - wcześniej istniały jedynie kościoły domowe.
Kościół w akcie konsekracji, dokonywanym przez biskupa, otrzymuje wezwanie czyli imię patrona świątyni (najczęściej świętego lub Matki Boskiej, rzadziej związane z Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym czy Trójcą Świętą).
Pod względem rangi w Kościele katolickim wyróżnia się: bazyliki, katedry, kolegiaty, kościoły parafialne, farne, pomocnicze i klasztorne.
Pod względem planu kościoły można podzielić na kościoły na planie centralnym i kościoły na planie podłużnym, albo na jedno- i wielonawowe. Kościoły wielonawowe mogą występować w układzie halowym bądź bazylikowym. Główne części kościoła to: kruchta, nawa, transept, prezbiterium z apsydą i kaplice.
Główne elementy wyposażenia kościoła to: ołtarze (główny z tabernakulum), ambona, stalle, chrzcielnica, konfesjonały.
Świątynie innych religii: cerkiew - zbór - meczet - synagoga - stupa


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-18 03:59:32