Czytaj więcej"/> Drukuj
Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce, trwającą od schyłku średniowiecza do początków baroku. Ponieważ różnice czasowe rozkwitu renesansu w różnych krajach są ogromne (np. między Włochami i Europą Północną), na ogół przyjmuje się że rozwijał się on w danym kraju od końca epoki średniowiecznej.

Architektura włoska

Renesansowa architektura włoska nawiązywała ściśle do form antycznych (porządek, belkowanie), trwała też w nieustannym poszukiwaniu nowych proporcji i środków wyrazu.
Przykłady budowli:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 16:53:20