Czytaj więcej"/> Drukuj
Architektura jest dziedziną techniki, a jednocześnie sztuki, która zajmuje się projektowaniem budynków i budowli.
Dzieło architektury powinno odpowiadać zamierzonej funkcji, celowości technicznej oraz wymaganiom ekonomicznym i estetycznym.
Projektowanie architektoniczne wymaga korzystania z osiągnięć innych dyscyplin, m.in. budownictwa, urbanistyki, statyki, socjologii, psychologii, nauk ekonomicznych. W ciągu wieków zmieniały się zarówno zakres obowiązków i koniecznej wiedzy architekta, jak i samo pojmowanie architektury.
Architektura komputerowa to w informatyce sposób organizacji elementów tworzących komputer.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 14:29:24