Czytaj więcej"/> Drukuj
Appalachy (ang. Appalachian Mountains), system górski we wschodniej części Ameryki Północnej, w USA i Kanadzie.
Rozciągają się od Niziny Zatokowej w kierunku północno-wschodnim do Nowej Fundlandii.
Appalachy -
Długość: 2600 km, szerokość: 300-500 km. Najwyższy szczyt to Mt. Mitchell- 2037 m n.p.m.
Północno-wschodnia część Appalachów powstała w orogenezie kaledońskiej, a część południowo-zachodnia w hercyńskiej (appalachijskiej). Appalachy są zbudowane ze skał osadowych prekambru i paleozoiku. Zapadliska rzek Hudson i Mohawk dzielą Appalachy na dwie części: Appalachy Północne i Appalachy Południowe.
Appalachy są zalesione lasami mieszanymi, na ich terenie znajdują się cenne złoża mineralne: węgiel kamienny, ruda żelaza, ruda cynku, ropa naftowa, gaz ziemny, grafit i marmur.
Wzdłuż Appalachów wytyczony jest Szlak Appalachów (ang. Appalachian Trail), o dlugości 3476 km, najdluższy turystyczny szlak pieszy na świecie.
Główne miasta: Birmingham, Chattanooga, Knoxville, Pittsburgh i Albany.
Główna rzeka: Tennessee.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-19 07:44:43