Czytaj więcej"/> Drukuj
Apostoł (gr. apostolos = posłaniec) – termin używany w Nowym Testamencie na określenie najbliższych uczniów Jezusa powołanych przez niego osobiście, do głoszenia jego nauk. Według Ewangelii św. Marka było ich dwunastu (liczba nawiązuje do 12 plemion Izraela): Następcami apostołów są biskupi. Apostołowie już w pierszych latach istnienia kościoła powoływali biskupów, prezbiterów i diakonów. Tak samo i dziś biskupi udzielają święceń diakońskich, kapłańskich i biskupich.
Po śmierci Judasza apostołowie wybrali na jego miejsce Macieja.
W pierwszych latach chrześcijaństwa apostołowie przebywali w Jerozolimie, autorytet ich był uznawany i w innych gminach chrześcijańskich. Powszechnie nazywa się apostołem także św. Pawła.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-16 04:20:49