Czytaj więcej"/> Drukuj
Aplikacja (prawo) - praktyka absolwenta studiów prawniczych, mająca na celu przygotować go do wykonywania zawodu prawnika. Praktyka ta odbywa się w miejscach i w czasie określonym szczegółowymi przepisami i kończy się zdaniem stosownego egzaminu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-03 20:19:15