Czytaj więcej"/> Drukuj
Anglowie - lud pochodzenia germańskiego, który w V wieku n.e. najechał wraz z Sasami i Jutami Brytanię.
Od nich nazwę wzięła Anglia. Po raz pierwszy wspomina o nich Tacyt (I w. n.e.), mówiąc jako o wyznawcach bogini Nertus. Według Czcigodnego Bedy pochodzili z prowincji Angeln w Szlezwiku. W wiekach od V do VI zamieszkiwali obszar Nortumbrii, Mercji i wschodnią oraz środkową Anglię.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-23 16:46:26