Czytaj więcej"/> Drukuj
Andrzej Frycz Modrzewski, Andreas Fricius Modrevius (ur. 20 września 1503 roku w Wolborzu, zm. w 1572) - polski pisarz polityczny okresu Odrodzenia, znany w owym czasie również za granicą.

Najbardziej znane jego dzieło to napisane po łacinie De Republica emendanda (O naprawie Rzeczypospolitej). Rozprawa została też przełożona na niemiecki i opublikowana w Krakowie i Bazylei. Dzieło składa się z pięciu ksiąg: Księga poświęcona Kościołowi została przez władze koscielne uznana za herezję, dlatego dzieło Frycza znalazło się na liście ksiąg zakazanych.

Życiorys

Był synem Jakuba, dziedzicznego wójta wolborskiego używającego przydomka Frycz. Mając 11 lat wyjechał do Krakowa by zostać uczniem tamtejszej szkoły parafialnej. Na studia na Akademii Krakowskiej zapisał się w 1517 roku wpłacając na immartykulację 2 gr. Studia ukończył dwa lata później poprzestając na stopniu bakalarza.
Około roku 1522 przyjął święcenia kapłańskie i pracował w kancelarii prymasa Jana Łaskiego.
Był sekretarzem Zygmunta I Starego od 1547 roku a w 1553 roku został wójtem Wolborza.
W uwzględnieniu wiernych jego zasług i wyjątkowej nauki król podwyższył mu w 1555 roku uposażenie roczne do 200 zł a rok później (6 grudnia 1556 roku), na sejmie warszawskim, wziął Andrzeja Frycza Modrzewskiego w opiekę wydając mu list żelazny.

Działalność reformatorska (wystąpienia i pisma) Frycza Modrzewskiego spowodowały utratę wójtostwa wolborskiego (dziedziczność funkcji spłacił biskup włocławski) w 1569 roku.
Zmarł na morowe powietrze jesienią 1572 roku kupując wcześniej majątki Małecz i Skrzynki niedaleko Wolborza.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-03 06:55:38