Czytaj więcej"/> Drukuj
Andegawenowie (fr. Anjou, wł. Angió) – dynastia francuska, młodsza gałąź dynastii Kapetyngów, panująca m.in. w Neapolu, na Węgrzech i w Polsce. Andegawenowie wywodzili się od Karola I, księcia Andegawenii, który w walce z Konradynem z dynastii Hohenstaufów opanował w 1266 r. Królestwo Sycylii, a po utracie w 1282 r. samej wyspy utrzymał się w Neapolu i przekazał go potomkom, którzy panowali tam do 1435. Prawnuk Karola I – Karol Robert – został w 1308 r. królem Węgier. W 1320 poślubił Elżbietę, córkę Władysława I Łokietka. Popierał Polskę w jej walkach z Krzyżakami i Luksemburgami. Po śmierci Karola Roberta w 1342 r. tron objął jego syn Ludwik Węgierski, siostrzeniec i sojusznik Kazimierza III Wielkiego, jeden z najwybitniejszych władców Węgier. Po śmierci Kazimierza Wielkiego wstąpił w 1370 r. na tron Polski. Po Ludwiku Węgierskim tron polski objęła jego córka, Jadwiga. Jej śmierć w 1399 zakończyła okres rządów Andegawenów w Polsce.
Panowali:
Koligacje Andegawenów z Piastami i Jagiellonami (drzewo genealogiczne uproszczone).
Piastowie Władysław I Łokietek
król polski 1320-1333
żona od 1293 Jadwiga
c. Bolesława Pobożnego ks. wielkopolskiego
|
| |
Elżbieta Łokietkówna Kazimierz III Wielki
król polski 1333-1370
Andegawenowie mąż od 1320 Karol Robert
król węgierski
|
|
Ludwik Węgierski
król polski 1370-1382
żona Elżbieta Bośniaczka
|
|
Jadwiga
król polski 1384-1399
Jagiellonowie mąż od 1386 Władysław II Jagiełło
król polski 1386-1434

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 14:58:31