Czytaj więcej"/> Drukuj
Allah (z arab. al-ilah; Allach) - używane w islamie określenie Boga. Pomimo, że jest tradycyjnie związane z islamem, pojęcie Allach nie jest specyficznie islamskie. Wydaje się, że wśród przed-islamskich, pogańskich Arabów mianem tym określano najważniejszego z bogów. Słowo Allach występuje między innymi na inskrypcji z Umm al-Jimal.

Pochodzenie

Według najszerzej akceptowanej interpretacji słowo Allach wywodzi się z al-ilah - Bóg, przy czym al- to zaimek wskazujący a -ilah oznacza bóstwo (z proto-semickiego *'ilâh). Pierwotnie Allah był tytułem arabskiego boga księżyca - księżyc w języku arabskim jest rodzaju męskiego. Analogicznie, tytułem Allat (z al-ilah-at) określano jego żeńskiego odpowiednika, boginię słońca (słońce jest rodzaju żeńskiego) a jednocześnie główną boginę pogańską. W islamie Allah został "pozbawiony" towarzyszy i z wprawdzie najwyższego, ale jednak jednego z bogów stał się jedynym Bogiem, na wzór judaistyczny.
Obecnie mianem Allaha określają jedynego Boga nie tylko muzułmanie ale również chrześcijańscy Arabowie, oraz katoliccy Maltańczycy, których język wywodzi się z arabskiego.

Allah w islamie

Według muzułmanów Allah jest jeden i jedyny, samoistny, stwórca świata, najwyższy władca.
Nie ma żadnego Boga poza Allahem, a Mahomet jest jego Prorokiem
To wyznanie wiary w jedynego Boga - Allaha jest jednym z pięciu filarów islamu. Każdy muzułmanin musi oddawać mu bezwarunkową cześć i bezwzględnie poddać się jego woli i wyrokom. Bóg jest jeden i jedyny, a jego wszechmoc i panowanie niepodzielne. Najcięższym grzechem, którego nawet Bóg nie przebacza, jest dodawanie innych bogów czy osób boskich do Boga - dlatego islam krytykuje chrześcijańskie poglądy o Jezusie jako Synu Bożym czy dogmat o Trójcy Świętej.
Bóg w islamie jest stwórcą świata i człowieka. Cały świat podlega ciągłym przemianom, ponieważ jest w każdej chwili tworzony na nowo. Wszystkie prawa świata wywodzą się z woli i mądrości bożej.
We wczesnym islamie zaistniał spór o wolności ludzkiej woli. Ostatecznie uznano, że każde dzieło jest przez Boga tworzone w człowieku, ale człowiek zgadza się z tym dziełem i niejako przyswaja je, co daje mu poczucie wolności.
Pomiędzy światem ludzi a Bogiem Koran umieszcza świat bytów nadprzyrodzonych: aniołów - sług bożych, dżinów i diabła.
Sentencje arabskie: Allahu akbar = 'Bóg jest największy' Bismillah = 'W imię Allaha' Insha'allah='Jak Bóg da'
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 21:16:19