Czytaj więcej"/> Drukuj
Alfabet_arabski -
Alfabet arabski - pismo używane do zapisu języka arabskiego. Zapisywane jest z prawa na lewo. Ma 18 podstawowych znaków, które po uzupełnieniu jedną, dwiema lub trzema kropkami, tworzą 28 liter oznaczających spółgłoski. Litery mogą mieć różne formy w zależności od pozycji w wyrazie (początkowej, środkowej, końcowej albo izolowanej). Samogłoski są w piśmie arabskim pomijane. Czasami stosuje się jedynie znaki samogłoskowe (w arabskich elementarzach i w Koranie). Obecnie pisma arabskiego używa się także do zapisu języków: perskiego, urdu, malajskiego, suahili, a do roku 1929 zapisywano nim także język turecki.

Alfabet arabski w Unikodzie

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى ي

Cyfry arabskie

W piśmie arabskim używa się dwóch rodzajów cyfr: standardowych arabskich oraz tak zwanych wschodnioarabskich, używanych w Iranie, Pakistanie oraz Indiach.
Cyfry
europejskie
Standardowe
cyfry arabskie
Cyfry
wschodnioarabskie
0 ٠ ۰
1 ١ ۱
2 ٢ ۲
3 ٣ ۳
4 ٤ ۴
5 ٥ ۵
6 ٦ ۶
7 ٧ ۷
8 ٨ ۸
9 ٩ ۹
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pozycja w wyrazie:
samodzielnie na początku w środku na końcu nazwa transskr. dźwięk
أ, إ, ؤ, ئ
hamza ʾ / ’ et ‚ [ʔ]
ʾalif ā / â [aː]
bāʾ b [b]
tāʾ t [t]
ṯāʾ ṯ / th [θ]
ǧīm ǧ / j / dj [ʤ]
ḥāʾ [ħ]
ḫāʾ ḫ / ẖ / kh [x]
dāl d [d]
ḏāl ḏ / dh [ð]
rāʾ r [r]
zāy z [z]
sīn s [s]
šīn š / sh [ʃ]
ṣād [sˁ]
ﺿ ḍād [dˁ], [ðˤ]
ṭāʾ [tˁ]
ẓāʾ [zˁ], [ðˁ]
ʿayn ʿ / ‘ [ʔˤ]
ġayn ġ / gh [ɣ]
fāʾ f [f]
qāf q / ḳ [q]
kāf k [k]
lām l [l]
mīm m [m]
nūn n [n]
hāʾ h [h]
wāw w [w]
yāʾ y [j]

Spotyka się także dodatkowe znaki, samogłoski (zwykle niezapisywane w językach semickich), czy reprezentujące końcówki. Poniżej znajduje się tabela z niektórymi dodatkowymi znakami:
znakprzykładnazwaznaczenie
َبَfathakrótkie a
ِبِkasrakrótkie i
ُبُdammakrótkie u
َبَاfatha + alifdługie ā
ِبِيkasra + yādługie ī
ُبُوdamma + wāwdługie ū
ْيْمُوsukūnbrak samogłoski
ّدُرِّسَšaddapodwojenie danej spółgłoski
ٌسٌnuncjakońcówka -un (podwojona damma)
اَلْاَلْrodzajnik al-, określa imię
ٌ / ُُkońcówka -un, I przypadek imienia w stanie nieokreślonym
ٍسٍkońcówka -in, II przypadek (podwójna kasra)
ًاًkońcówka -an, III przypadek (podwójna fatha)
اًاًkońcówka -an, III przypadek (podwójna fatha), najczęściej z dodatkową literą alif
partykuła przeczącajedna z partykuł przeczących [1]; także samodzielna jako nie

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 11:56:54