Czytaj więcej"/> Drukuj
Alemanowie, Alamanowie - germański związek plemienny; od III wieku n.e. najazdy na zachodnie prowincje cesarstwa rzymskiego.
Na przełomie II i III wieku n.e. następiła konsolidacja plemion germańskich w Germanii właściwej. W początku III wieku na pograniczu zachodnich prowincji rzymskich kształtuje się potężny związek plemienny Alemanów, którego bazę demograficzną stanowiły swebskie plemiona wywodzące się z dorzecza Łaby: Semnoni, Hermundurowie, Markomanowie. Jako nowopowstały związek Alemanowie nie posiadali starej, królewskiej rodziny, cieszącej się szczególnym autorytetem. Żadna z alemańskich grup (poza Jutungami, którzy stali się Alemanami później) nie kontynuowała chyba dawnej nazwy. "Alle Männer" ("wszyscy mężowie, mężowie spośród wszystkich") byli uważani przez swych sąsiadów, o starych tradycjach plemiennych, za "mieszańców". Zamieszkiwali obszar pomiędzy Renem, Menem, Neckarem i Dunajem.
Pierwszy raz zagrozili rzymskiej granicy na Renie i Dunaju w 213 r. Wielki najazd w 233 r., na obszar Górnej Germanii i Recji, zniszczył wiele osad wojskowych i cywilnych. W 259 r. nastąpiło przełamanie limesu na całej linii - od dolnego Renu po dolny Dunaj (barbarzyńcy dotarli aż do Mediolanu). W 260 r. Alemanowie splądrowali Aventicum (dziś Avenches w Szwajcarii). Odtąd naruszanie granicy nabrało charakteru ciągłego. W 277 r. zostali pobici przez cesarza Probusa. Mimo to Rzymianie musieli opuścić Agri Decumates. Z części prowincji Górna Germania i Recji powstała Alemania (ok. 300 roku). W 350 r. Konstancjusz II zezwolił Alemanom na przekroczenie granicy i osiedlenie się w Galii. Za nimi podążyli Frankowie. Cesarz Konstancjusz zmuszony był wysłać, pod wodzą Julian, karną ekspedycję (ok. 356 r.). W 357 r. w bitwie pod Argentorate (Strasburgiem) Julian pobił wojowniczych Alemanów i pojmał ich króla Chnodomara.
Po odwołaniu, w 401 r., rzymskich wojsk z północnych prowincji (do obrony Italii przed Alarykiem), Alemanowie zaczęli osiedlać się na terenie dzisiejszej Szwajcarii - w okolicach Bazylei i nad jez. Bodeńskim. W VI wieku dotarli do środkowej Szwajcarii. Granica między nimi, a Burgundami przebiegała nad rzeką Aar, w okolicach Berna (bagna i starorzecza) - tak powstała granica językowa francusko-niemiecka.
Po bitwie pod Tolbiacum (Zülpich) w 496 r., w której Alemanowie zostali pobici przez Chlodwiga, ich kraj stał się częścią państwa Franków. W 506 r. Chlodwig krwawo stłumił alemańskie powstanie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 23:06:36