Czytaj więcej"/> Drukuj
Aleksander_Prystor -
Aleksander Prystor (1874-1941) - polski polityk, premier w latach 1931-1933.
Aleksander Prystor był przyjacielem i bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, należał też do Organizacji Bojowej PPS i PPS Frakcji Rewolucyjnej, był działaczem Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego.
Okres 1912-1917 spędził w rosyjskich więzieniach, po zwolnieniu, w marcu 1917 wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, w której działał do chwili uzyskania niepodległości. Pierwszą funkcją w odrodzonej Polsce było stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, gdzie pracował do czerwca 1920.
Był uczestnikiem wyprawy wileńskiej, walczył jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. W latach 20. pełnił szereg funkcji w Wojsku Polskim, po opuszczeniu wojska zajął się działalnością polityczną, pełniąc kilka funkcji ministerialnych (Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu). 27 maja 1931 r. został mianowany premierem, piastując tę funkcję do 9 maja 1933 r. W latach 1930-1935 był posłem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, do 1939 pełnił funkcję senatora Obozu Zjednoczenia Narodowego (w 1938 był marszałkiem senatu).
Po wybuchu drugiej wojny światowej przebywał na Litwie, gdzie został aresztowany przez władze sowieckie. Zmarł w 1941 r. w więzieniu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 22:42:02