Czytaj więcej"/> Drukuj
Aleksander Kwaśniewski (urodzony 15 listopada 1954 w Białogardzie) – polityk, aktualnie urzędujący prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (od 1995 roku).
Aleksander Kwaśniewski
Funkcja: Prezydent III RP
Okres urzędowania: od 23 grudnia 1995
Poprzednik: Lech Wałęsa
Następca: nadal sprawuje urząd
Data urodzin: 15 listopada 1954
Miejsce urodzin: Białogard, zachodniopomor.
Żona prezydenta: Jolanta Kwaśniewska
Zawód: Dziennikarz
Partia polityczna: bezpartyjny, związany z
Sojuszem Lewicy Demokrat.

Studia i praca dziennikarza

Studiował handel zagraniczny na wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskał absolutorium, jednak nie złożył pracy magisterskiej. W młodości był działaczem komunistycznego ruchu studenckiego (do 1982 r). Pełnił funkcję między innymi przewodniczącego Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich w latach 1976-1977, później wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku (1977-1979) i członka władz naczelnych SZSP (1977-1982). Zajmował się dziennikarstwem. Był redaktorem naczelnym tygodnika studenckiego "itd" od listopada 1981 do lutego 1984 roku, następnie redaktorem naczelnym dziennika "Sztandar Młodych".

Kariera polityczna w PRL

Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1977 roku aż do jej rozwiązania w 1990. Pełnił funkcję ministra ds. młodzieży, członka Rady Ministrów w rządzie Zbigniewa Messnera w latach 1985-1987, następnie Przewodniczącego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej (do czerwca 1990). W rządzie Mieczysława F. Rakowskiego był członkiem Prezydium Rządu i przewodniczącym Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów od października 1988 do września 1989. Był również uczestnikiem obrad "Okrągłego Stołu" od lutego do kwietnia 1989 roku, gdzie był – wraz z Tadeuszem Mazowieckim i Romualdem Sosnowskim – współprzewodniczącym Zespołu do spraw pluralizmu związkowego. W latach 1988-1991 pełnił funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Kariera w III Rzeczypospolitej

Po rozwiązaniu PZPR w 1990 roku, wraz z Leszkiem Millerem został współtwórcą Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (styczeń-luty 1990), której był przewodniczącym do grudnia 1995 r. Następnie był współorganizatorem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 1991 roku. Był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu warszawskiego (w wyborach w 1993 r. uzyskał największą liczbę głosów w kraju - 148.553). W I i II kadencji Sejmu pełnił funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1991-1995). Zasiadał w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, której był przewodniczącym (listopad 1993 - listopad 1995).

Prezydentura

Aleksander_Kwaśniewski -

W 1995 wystartował w wyborach prezydenckich jako kandydat SLD z hasłami "Wybierzmy przyszłość" i "Wspólna Polska". W drugiej turze wyborów zmierzył się z prezydentem Lechem Wałęsą i uzyskał wynik 51,7% głosów wobec 48,3 % Lecha Wałęsy. Podczas kolejnych wyborów w 2000 pod hasłem "Dom wszystkich - Polska" zdobył 53,9% głosów już w pierwszej turze.
Został zaprzysiężony 23 grudnia 1995 roku jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tego samego dnia złożył ślubowanie jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych w 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Mińsku Mazowieckim. Ponownie zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym na drugą kadencję 23 grudnia 2000 roku. Tego samego dnia na Okręcie Muzeum "Błyskawica" w Gdyni przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.
Współtworzył projekt i uczestniczył w kampanii referendalnej na rzecz przyjęcia Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej, którą podpisał 16 lipca 1997 roku. Na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych zgłosił projekt Konwencji o walce ze zorganizowaną przestępczością (1996). Brał aktywny udział w działaniach na rzecz członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. W 2003 roku wraz z premierem Leszkiem Millerem podjął decyzję o wysłaniu polskich wojsk do Iraku. Pod koniec 2004, aby zapobiec kryzysowi politycznemu, brał aktywny udział w rozmowach pomiędzy Wiktorem Juszczenką a Wiktorem Janukowyczem na Ukrainie.
Żona Jolanta jest prezesem organizacji charytatywnej Porozumienie bez barier, córka Aleksandra (ur. 1981).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-16 04:01:50