Czytaj więcej"/> Drukuj
wiodąca lud na barykady - Eugène Delacroix

W literaturze i sztukach plastycznych alegoria (z gr. allēgoría - alegoria, od allēgoreín - mówić w przenośni, obrazowo; przenośnia) to przedstawienie pojęć oderwanych, przez obraz o znaczeniu przenośnym, jednoznacznie określonym i ustalonym konwencjonalnie.
Treść alegoryczna utworu nadaje się do jednoznacznego odczytania. Na alegorii opierają się często bajki. Alegoria związana jest z obiegowymi konwencjami i stereotypami myślowymi oraz powszechną wiedzą o zjawiskach (np. lis w potocznym odczuciu kojarzy się z chytrością). Alegorią posługiwano się najchętniej w średniowieczu i baroku. Alegoria różni się od symbolu swoją jednoznacznością.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-04 00:33:54