Czytaj więcej"/> Drukuj
Albert Wielki, Albert z Kolonii (1193-1280 - filozof scholastyczny, dominikanin.
Albert jako pierwszy zaczął w systematyczny sposób łączyć filozofię Arystotelesa z teologią katolicką. Dzieło to kontynuował jego najwybitniejszy uczeń, Tomasz z Akwinu. Albert Wielki pierwszy głosił odrębność metody teologii od metody nauk przyrodniczych, inny charakter prawd wiary niż prawd naukowych. W dziedzinie przyrodoznawstwa, a zwłaszcza botaniki zapoczątkował szkołę naukową.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 22:05:26