Czytaj więcej"/> Drukuj
Albert_Einstein -

Albert Einstein (ur. 14 marca 1879 r. w Ulm w Niemczech - zm. 18 kwietnia 1955 r. w Princeton, w USA) - Jeden z największych fizyków-teoretyków naszych czasów, twórca szczególnej i ogólnej teorii względności, współtwórca kwantowo-korpuskularnej teorii światła. Laureat nagrody Nobla za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego.

Życiorys

Albert_Einstein -
Albert Einstein urodził się w Ulm (leżącym na terenie Wirtembergii, która wówczas była królestwem, a dziś jest częścią kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec Badenia-Wirtembergia) w rodzinie żydowskiego urzędnika miejskiego. Jego rodzina przeniosła się najpierw do Monachium, potem do Mediolanu, a następnie po otrzymaniu przez ojca Alberta pracy w szwajcarskim urzędzie patentowym do Zurychu w Szwajcarii, gdzie Einstein spędził całe swoje dzieciństwo oraz młodość. W młodości zasłynął jako utalentowany skrzypek, jednak na skutek protestów rodziców nie kontynuował kariery muzycznej.
Pod wpływem rodziców Albert Einstein zaczął studiować prawo na uniwersytecie w Zurichu, równolegle jednak chodził na zajęcia z fizyki i matematyki. Tam też ostatecznie, wbrew woli rodziców, się przeniósł. Po ukończeniu studiów otrzymał pracę jako młodszy referent w Szwajcarskim Urzędzie Patentowym i jednocześnie pisał doktorat z fizyki na Uniwersytecie w Zurichu.
W roku 1905, równolegle z obroną doktoratu opublikował trzy przełomowe prace opisujące podstawy szczególnej teorii względności, dowodu na istnienie fotonów, oraz teorii opisującej na poziomie cząsteczkowym natury ruchów Browna. To trzecie zagadnienie było tematem jego doktoratu. Publikacja tych teorii wywołała ogromną burzę w świecie fizyków, a Albert Einstein stał się bardzo sławny i niemal z dnia na dzień zaproponowano mu kilkanaście katedr fizyki w całej strefie niemieckojęzycznej Europy.
W latach 1905-1914 Albert Einstein był profesorem fizyki na kilku uniwersytetach w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, aby ostatecznie zostać dyrektorem prestiżowego Instytutu Cesarza Wilhelma Wielkiego (przekształconego po wojnie w Instytut Maxa Plancka). Na stanowisku tym pozostał do 1936 roku.
W 1919 roku Einstein opublikował swoją najważniejszą teorię - ogólną teorię względności, a w 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla, ale nie za teorię względności lecz za "wkład w rozwój fizyki teoretycznej, a zwłaszcza za odkrycie praw rządzących efektem fotoelektrycznym" ("for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect").
W 1936 roku Albert Einstein zdecydował się opuścić Niemcy po nocy kryształowej i przeniósł się do USA, gdzie piastował, aż do śmierci stanowisko profesora w Instytucie Badań Zaawansowanych na Uniwersytecie Princeton.
Mimo że przez całe życie Albert Einstein był zadeklarowanym pacyfistą, w 1939 roku, po napaści Niemiec na Polskę zainicjował wysłanie listu do prezydenta USA - Franklina Delano Roosevelta ostrzegającego go przed potencjalnymi możliwościami budowy bomby atomowej przez Niemcy. List ten zapoczątkował Projekt Manhattan i budowę pierwszej bomby atomowej na świecie.

Kwestia narodowości Alberta Einsteina

Z pochodzenia Albert Einstein był niemieckim Żydem. Jego matka posiadała obywatelstwo szwajcarskie, a ojciec był poddanym króla Prus. Po wyjeździe z rodziną do Szwajcarii został naturalizowany jako obywatel szwajcarski. W momencie opublikowania szczególnej teorii względności był więc formalnie Szwajcarem. Z obywatelstwa szwajcarskiego musiał jednak zrezygnować (i stać się ponownie poddanym cesarza Niemiec) aby móc objąć posadę dyrektora Instytutu Cesarza Wilhelma w Berlinie.
Po zakończeniu I wojny światowej i powstaniu Republiki Weimarskiej stał się automatycznie obywatelem Niemiec. W momencie otrzymania Nagrody Nobla był więc formalnie Niemcem i taka jego narodowość widnieje w oficjanych spisach Noblistów. Obywatelstwa niemieckiego został pozbawiony przez rząd III Rzeszy zaraz po wyjeździe do USA. W 1940 r przyjął obywatelstwo USA.
Państwo Izrael ofiarowało mu obywatelstwo zaraz po swoim powstaniu (proponowano mu nawet zostanie pierwszym prezydentem tego kraju). Mimo że przyjął to obywatelstwo, nigdy tam nie pojechał. Nie odebrał również z ambasady Izraela swojego paszportu.
Chociaż formalnie był obywatelem Izraela, od 1940 roku Albert Einstein posługiwał się paszportem USA. Uważał się za niemieckojęzycznego bezpaństwowca, pochodzenia żydowskiego i zawsze protestował przed przypisywaniem jego osiągnięć któremukolwiek z państw.
Jego ojczystym językiem i praktycznie jedynym którym dobrze władał był niemiecki. Wszystkie jego publikacje i książki były napisane po niemiecku. Mimo długiego pobytu w USA jego znajomość angielskiego sprowadzała się do najprostszych zwrotów i kilkuset słów potrzebnych do codziennego funkcjonowania w tym kraju.

Kalendarium

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-16 03:14:38