Czytaj więcej"/> Drukuj
Alaryk (ok. 370-410) - Alaryk I król Wizygotów od 395, którym cesarz Walens zezwolił osiedlić się na terenie Cesarstwa Rzymskiego w Mezji. Alaryk i jego współplemieńcy walczyli jako "sprzymierzeńcy" w armii cesarza Teodozjusza w walkach z uzurpatorem Eugeniuszem. Po śmierci Teodozjusza zbuntowani Wizygoci zerwali wcześniejsze porozumienie z Rzymem i obrali na swojego króla Alaryka, który pochodził ze znakomitego rodu Baltów. Wiosną 395 r. armia wizygocka pod wodzą Alaryka ruszyła przez Trację i Macedonię na Ateny, które zostały przez nich prawdopodobnie zdobyte i złupione. Wizygoci pomaszerowali na położone w południowo-zachodniej Grecji Elis, gdzie obóz wizygocki został otoczony przez wojska wodza rzymskiego Stylichona. Z niewiadomych przyczyn Stylichon pozwolił Wizygotom wycofać się. Cesarz Cesarstwa Wschodniego, Arkadiusz, próbował przeciągnąć Alaryka na swoją stronę, mianując go wodzem wojskowym w prowincji Illiricum. W 401 roku Alaryk przekroczył Alpy i przystąpił do oblężenia Mediolanu, w którym zamknął się cesarz Honoriusz. Przybyły z pomocą Stylichon stoczył z Wizygotami bitwę pod Polentia 6 kwietnia 402 r., po której Alaryk zobowiązał się opuścić granice Italii. Wizygoci ponownie najechali Italię juz w następnym roku, i ponownie zostali zatrzymani przez Stylichona pod Weroną. W wyniku traktatu stali się "sprzymieżeńcami" i przydzielono im ziemie nad rzeką Sawą. Alaryk na rozkaz cesarza najechał Illirię Wschodnią, którą miał zdobyć dla Honoriusza, władcy Cesarstwa Zachodniego. Illiria nie została zdobyta lecz Alaryk zarządał od Rzymu wypłacenia ogromnego odszkodowania za poniesione straty, które zostało przez senat przyznane. Zamordowanie Stylichona - poplecznika Alaryka, i antygermańskie pogromy w miastach Italii, spowodowały ponowny najazd Wizygotów jesienią 408 r. Alaryk oblegał Rzym i wymusił na mieście ogromną kontrybucję ( 5 tys. funtów złota i 30 tys. funtów srebra). 24 sierpnia 410 r. przy pomocy zdrady Wizygoci zdobyli Rzym, który przez trzy dni łupili. Alaryk na czele Wizygotów pomaszerował na południe Italii, pragnąc zaokrętować swój lud na statki i przewieźć go do Afryki. Trzydniowa burza w Cieśninie Messyńskiej zniszczyła flotę. Wizygoci udali się z powrotem na północ. Podczas grogi powrotnej pod koniec 410 roku Alaryk nieoczekiwanie zmarł. Według legendy pochowano go w korycie rzeki Busento koło miasta Cosenza, a wraz z nim bajeczne skarby, które zdobył w Italii.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 23:39:23