Czytaj więcej"/> Drukuj
Akwedukt - (łac. aquae ductus, ciąg wodny) - kanał wodociągowy, rurociąg podziemny lub nadziemny, który może być umieszczony na arkadach przeprowadzonych nad rzekami lub nierównościami terenu, prowadzący wodę z odległych źródeł do miast.
Jeden z najstarszych znanych akweduktów został zbudowany na polecenie asyryjskiego króla Sennacheriba. Doprowadzał on wodę do Niniwy z leżących 50 kilometrów od miasta gór.
Akwedukt -
Akwedukt -
Akwedukt -

W Grecji zachowały się akwedukty: Z rzymskich wodociągów najbardziej znane są:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 10:22:31