Czytaj więcej"/> Drukuj
Akcja "Burza" - akcja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały zbrojne Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim, w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem wojsk sowieckich, prowadzona na terenach II Rzeczypospolitej.

Formy

Były one uzależnione od stanu i położenia oddziałów niemieckich i obejmowały: Ze względu na zerwane w 1943 stosunki dyplomatyczne między Rządem Polskim na Uchodźstwie a ZSRR Akcja "Burza" miała być prowadzona niezależnie od Armii Czerwonej.

Miejsce

Terytorium Państwa Polskiego w granicach sprzed 1939 w miarę wycofywania się Niemców przed wojskami ZSRR. Początkowo wyłączono z akcji duże miasta w celu oszczędzenia ich mieszkańców i zabudowy, jednak od lipca 1944 dowódca AK gen. Tadeusz Bór-Komorowski rozkazał żołnierzom AK zajmowanie również dużych miast.

Cel

Uświadomienia władzom sowieckim, że na wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach polskich w granicach z 1939, gospodarzami są Polacy.

Czas

Od 4 stycznia 1944, kiedy wojska sowieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-sowiecką z 1939, do 1945.

Największe operacje zbrojne

  1. powstanie warszawskie
  2. Akcja "Burza" we Lwowie
  3. Akcja "Burza" w Wilnie
  4. Akcja "Burza" w Lublinie
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 05:23:10