Czytaj więcej"/> Drukuj
Afrochrześcijaństwo (kościoły afrochrześcijańskie) - ruchy religijne powstałe w Czarnej Afryce w wyniku oderwania się od misyjnych Kościołów chrześcijańskich (zarówno katolickich, jak i protestanckich). Uniezależnienie to dokonało się zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i dogmatycznej. W wielu przypadkach było ono wyrazem dążeń niepodległościowych miejscowych ludów, wyzwolenia się spod władzy białych i przywrócenia godności ludności czarnej (koncepcja Czarnego Mesjasza). Na kult i doktrynę tych kościołów duży wpływ wywarły rodzime religie afrykańskie - ważnymi elementami liturgii są wspólne modlitwy, tańce, egzorcyzmy, wierni wpadają w trans. Ważną rolę odgrywają prorocy i cudowne uzdrowienia.
Obecnie w Afryce istnieje około 8 tysięcy niezależnych kościołów afrochrześcijańskich, do których należy około 20 mln wyznawców. Blisko połowa z nich znajduje się w RPA, ale największy kościół afrochrześcijański - kościół kimbangistów - powstał w Demokratycznej Republice Konga.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 05:05:32