Czytaj więcej"/> Drukuj
Adam Struzik (ur. 1957) r. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, studia podyplomowe z zakresu organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia.
W wyniku konkursu w 1990 roku został dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, funkcję tę pełnił do 1997 roku. W latach 1986-1990 radny gminy Duninów. Od 1990 roku piastował funkcję radnego miasta i gminy Gąbin.
0d 1994 roku delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Senator II, III i IV kadencji Senatu RP, Marszałek Senatu RP III kadencji. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Senatu II kadencji. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP.
Od 1998 roku radny Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
W latach 1999-2001 Przewodniczący Rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Związku Kas Chorych.
W latach 2001-2002 Marszałek Województwa Mazowieckiego. W wyborach samorządowych w 2002 roku ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
Współzałożyciel Fundacji Pomocy Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Jest członkiem władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Żonaty, dwoje dzieci.


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-18 07:39:44