Czytaj więcej"/> Drukuj
Achemenidzi to dynastia panująca w Persji w latach 550-330 p.n.e. Najwybitniejsi achemenidzcy władcy to Cyrus II Starszy, Kambyzes, Dariusz I Wielki i Kserkses. Nazwa dynastii pochodzi od legendarnego Achemenesa.
Dynastia Achemenidów (po persku - Hakhamanni) zaczęła się od Cyrusa (panował 559 p.n.e. - 530 p.n.e.), króla Persji i Medii, który wraz ze swym synem Kambyzesem stworzył perskie imperium.
Szczyt potęgi dynastii przypada na czasy Dariusza I Wielkiego i jego syn Kserksesa. Za ich czasów Persja osiągnęła największe rozmiary rozciągając się od Azji Mniejszej i Egiptu (jako XXVII dynastia) aż po Indie.
Achemenidzi zbudowali wielkie, wspaniałe miasta i twierdze: Persepolis, Suzę i Ekbatanę. Po śmierci Kserksesa (465 p.n.e.) rozpoczął się powolny upadek dynastii.
Ostatnim władcą z tej dynastii był Dariusz III (336 p.n.e. - 330 p.n.e.), pokonany przez Aleksandra Macedońskiego.

Dynastia Achemenidów

Zobacz też:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 03:46:16