Czytaj więcej"/> Drukuj
Piotr (łac. Petrus, gr. Petros, aram. Kefas = skała, opoka) (30? - ok. 67) – apostoł, uważany za pierwszego papieża. Wg ewangelii Szymon syn Jana, do ok. 30? - rybak z Kafarnaum w Galilei, następnie apostoł, uczeń Jezusa. Święty katolicki i prawosławny.
W Biblii często wymieniany na pierwszym miejscu wśród apostołów. Jego losy opisują ewangelie.
Wg nich na wezwanie Jezusa Piotr porzucił swój zawód rybaka i został jego uczniem. Kiedy jako pierwszy uznał Jezusa za Mesjasza, ten nadał mu imię Piotr (gr. πετρος, aram. Kefas), od greckiego słowa Petros ("skała"), na której będzie utworzony Kościół chrześcijański (według doktryny katolickiej) i powiedział "I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Jednak te słowa często są podważane przez protestantów, jako rzekomy wynik błędnego tłumaczenia.
Jezus przepowiedział mu, że po swoim pojmaniu Piotr wyprze się go trzykrotnie, co wg ewangelii miało się potwierdzić. Według 21. rozdziału Ewangelii wg św. Jana, Jezus ponownie powierzył Piotrowi opiekę nad swoim Kościołem: "Paś baranki moje".
Dalsze losy św. Piotra opisują Dzieje Apostolskie. Po Zesłaniu Ducha Św. Piotr przewodził Kościołowi w Jerozolimie. Doszło do konfliktu z Pawłem z Tarsu, ponieważ domagał się stosowania prawa żydowskiego wobec nowoochrzczonych; Paweł uważał to za zbyteczne.
Po ok. 60 r. Piotr udał się do Rzymu, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Według legendy, miał zostać ukrzyżowany, ale stwierdził, że nie jest godzien umrzeć śmiercią taką samą jak Jezus Chrystus i zażądał jakoby, aby ukrzyżowano go głową do dołu.
Inna legenda mówi, że gdy w Rzymie rozpoczęły się prześladowania chrześcijan (za czasów Nerona), Piotr postanowił uciec z miasta. Wówczas ukazał mu się Jezus. Piotr spytał go, dokąd idzie (łac. Quo vadis, Domine?). Jezus miał mu odpowiedzieć "idę do miasta, aby mnie powtórnie ukrzyżowano". Wówczas Piotr zawrócił, a w miejscu tego wydarzenia postawiono kościół. To wydarzenie zawarł Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis.
Przyjmuje się, że Piotr zginął w Rzymie na Wzgórzu Watykańskim. Później w tym miejscu postawiono kościół, w którym złożono jego ciało. Dziś w tym miejscu stoi Bazylika św. Piotra.
Piotr jest autorem dwóch Listów, włączonych do kanonu Nowego Testamentu.

Atrybuty

Święty Piotr Apostoł przedstawiany jest jako łysiejący, siwy, brodaty starzec. W dłoni trzyma klucz lub parę kluczy. Rzadziej towarzyszą mu inne atrybuty: ryba, kogut, księga lub zwój.

Święto

Główne przypada na 29 czerwca - świętych Piotra i Pawła.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 02:52:56