Czytaj więcej"/> Drukuj
Święty - określenie człowieka o najwyższej ocenie w kategoriach religijnych, stosowane w wielu religiach.
W Biblii (a także w protestantyzmie) pojęcie "święty" często odnoszone jest do żyjącej osoby, która postępuje zgodnie z naukami Boga - por. np. Kpł 11:44 oraz 2Kor 1:1.
W Kościele katolickim, 1. osoba zmarła, która po śmierci przebywa w raju. 2. osoba kanonizowana (tytuł) - ogłoszona świętą - pozwala się na jej powszechny kult w całym Kościele Katolickim. Obecnie kanonizacja poprzedzona jest procesem kanonizacyjnym, który rozpoczyna się dopiero po beatyfikacji danej osoby. Za jego przyczyną musiał się wydarzyć cud (czyli zjawisko o charakterze nadprzyrodzonym) uznany przez Kościół. We wczesnym chrześcijaństwie świętość przypisywana była przez tradycję religijną np. wszyscy męczennicy od razu po śmierci byli uznawani za świętych.
Do świętych zaliczani są również aniołowie (np. św. Michał). Kościół katolicki nie zna imion wszystkich świętych (1.) (wszyscy święci, znani i nieznani, wspominani są w uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada). Cnoty świętych przedstawiane są jako przykład do naśladowania. Święci są pośrednikami i orędownikami u Boga, patronami zawodów, miast, grup społecznych. Znane są liczne sanktuaria ku czci świętych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 09:20:28