Czytaj więcej"/> Drukuj
Ławrientij_Beria -

Ławrientij_Beria -
Ławrientij Pawłowicz Beria (Лавре́нтий Па́влович Бе́рия) (urodzony 29 marca 1899 w Merkheuli - zmarł 23 grudnia 1953 w Moskwie) radziecki działacz komunistyczny, szef NKWD, który był w znacznym stopniu odpowiedzialny za "wielkie czystki" okresu stalinowskiego. Szczyt jego wpływów przypadał na okres drugiej wojny światowej i bezpośrednio po niej. Po śmierci Stalina został usunięty ze stanowiska i zgładzony przez jego następców.
Urodził się w rodzinie chłopskiej w miejscowości Merkheuli w Abchazji. Początkowo kształcił się w technikum w Suchumi, potem był na studiach inżynierskich w Baku, gdzie w 1917 roku wstąpił do partii bolszewickiej.
W roku 1921 lub 1922 wstąpił do CzeKa, poprzedniczki NKWD i wkrótce został szefem OGPU. Jako ziomek był wspierany przez Stalina w swojej karierze w partii komunistycznej i aparacie władzy Rosji Radzieckiej. Gruzja w tym okresie wahała się między tendencjami narodowymi i komunistycznymi. Beria w 1924 roku stłumił wystąpienia narodowe, po których jak się ocenia stracono ok. 5 tys. ludzi. W uznaniu "zasług" został szefem tajnego politycznego wydziału OGPU obejmującego rejony zakaukaskie i wręczono mu order czerwonej gwiazdy. W roku 1926 został szefem zakaukaskiego OGPU. W roku 1926 został Sekretarzem Partii w Gruzji, a w 1932 w całym Zakaukaziu. W roku 1930 spotkał się po raz pierwszy ze Stalinem, z czasem zyskał jego zaufanie i poparcie. Członkiem Komitetu Centralnego Partii został na XVII Zjeździe Partii w 1934.
W roku 1935 Beria stał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi Stalina. Aby się przypodobać Stalinowi przygotował zafałszowaną 206-stronnicową Historię bolszewickich organizacji na Zakaukaziu, która przedstawiała Stalina jako najważniejszą postać ruchu bolszewickiego na Zakaukaziu.
Po zamordowaniu Kirowa w 1934 roku rozpoczęła się "wielka czystka". Na masową skalę rozpoczęto aresztowania wśród aparatu i w armii, dziesiątki tysięcy ludzi zlikwidowano, a miliony więziono. Kiedy w 1938 roku Stalin stwierdził, że czystki mają negatywny wpływ na działanie struktur państwa i armii, zaczęto stopniowo się z nich wycofywać. Nikołaja Jeżowa jako szefa NKWD oskarżono o niesprawiedliwe aresztowania, odsunięto i aresztowano. Miejsce Jeżowa zajął Beria.
W latach 1941-1953 Beria zajmował stanowisko wicepremiera. Pod koniec 1944 roku Beria stanął na czele sowieckiego programu rozbudowy arsenału atomowego. Integralną częścią prac było zorganizowanie siatki szpiegów i wykradzenie tajemnic atamowych USA.
Po wojnie w roku 1945 Ławrientij Beria został awansowany na marszałka ZSRR, a w roku 1946 został członkiem Biura Politycznego WKP.
Po śmierci Stalina, Beria jedna z najpotężniejszych postaci w sowieckim aparacie władzy, został obalony przez działających wspólnie Chruszczowa, Malenkowa i Mołotowa. Zarzucono mu szpiegostwo na rzecz obcych mocarstw i próbę obalenia ustroju komunistycznego. Po krótkim procesie został skazany na śmierć. Według późniejszych relacji Moskalenki, po ogłoszeniu wyroku, Beria na kolanach błagał o litość, jednak wyrok na nim i jego ludziach wykonano bezzwłocznie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 22:53:40