Er - Tm - Yb
 
Er
Md  
 
 
Tul -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Tul, Tm, 69
Własności metalicznelantanowiec
Grupa, okres, blok , 6, f
Gęstość, twardość9321 kg/m3, 2,5
Kolorsrebrzysty
Własności atomowe
Masa atomowa168,934 u
Promień atomowy (obl.)175 (222) pm
Promień kowalencyjnybd
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Ksenon.html" title="Ksenon" >Xe4f136s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 31, 8, 2
Stopień utlenienia3
Własności kwasowe tlenkówsłabo zasadowe
Struktura krystalicznaheksagonalna
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia1818 K (1545 °C)
Temperatura wrzenia2220 K (1947 °C)
Objętość molowa18,12×10-3 m3/mol
Ciepło parowania247 kJ/mol
Ciepło topnienia18,4 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconejbd
Prędkość dźwiękubd
Pozostałe dane
Elektroujemność1,25 (Pauling)
1,11 (Allred)
Ciepło właściwe159 J/
Przewodność właściwa1,27×106 S/m
Przewodność cieplna16,8 W/
I Potencjał jonizacyjny596,7 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1163 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny2285 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny4119 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
168Tm {syn.} 93,1 dni w.e.   168Er
169Tm 100% stabilny izotop z 100 neutronami
170Tm {syn.} 128,6 dni w.e. 0,314 170Er
β- 0,968 170Yb
171Tm {syn.} 1,92 lat β-   171Yb
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Tul (Tm, łac. thulium) - pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od Thule starożytnej nazwy Skandynawii.
Występowanie: tul występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,48 ppm. Najważniejszymi minerałami tulu są:
  • monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Tm)PO4 - tzw. piasek monacytowy
    oraz dużo rzadsze minerały:
  • bastnezyt (Ce,La,Nd,Y,Pr,Tm)CO3F
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.