Gd - Tb - Dy
 
Tb
Bk  
 
 
Terb -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Terb, Tb, 65
Własności metalicznelantanowiec
Grupa, okres, blok , 6, f
Gęstość, twardość8219 kg/m3, 2,5
Kolorsrebrzystoszary
Własności atomowe
Masa atomowa158,92534 u
Promień atomowy (obl.)175 (225) pm
Promień kowalencyjnybd
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Ksenon.html" title="Ksenon" >Xe4f96s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 27, 8, 2
Stopień utlenienia4
Własności kwasowe tlenkówsłabo zasadowe
Struktura krystalicznaheksagonalna
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia1629 K (1356 °C)
Temperatura wrzenia3503 K (3230 °C)
Objętość molowa19,3×10-3 m3/mol
Ciepło parowania330,9 kJ/mol
Ciepło topnienia10,8 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconejbd
Prędkość dźwięku2620 m/s (293,15K)
Pozostałe dane
Elektroujemność1,20 (Pauling)
1,10 (Allred)
Ciepło właściwe180 J/
Przewodność właściwa0,889×106 S/m
Przewodność cieplna11,1 W/
I Potencjał jonizacyjny565,8 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1110 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny2114 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny3839 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
157Tb {syn.} 71 lat w.e. 0,060 157Gd
158Tb {syn.} 180 lat w.e. 1,120 158Gd
β- 0,937 158Dy
159Tb 100% stabilny izotop z 94 neutronami
160Tb {syn.} 72,4 dni β-   160Dy
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Terb (Tb, łac. terbium) - pierwiastek chemiczny, lantanowiec.
Jest to jeden z czterech pierwiastków, których nazwy zostały utworzone od szwedzkiej miejscowości Ytterby (są to: erb, itr, iterb, terb).
Występowanie: terb występuje w skorupie ziemskiej w ilości 1,1 ppm. Najważniejszymi minerałami terbu są:
  • monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Tb)PO4 - tzw.piasek monacytowy
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.