Ru - Rh - Pd
 
Co
Rh
Ir  
 
 
Rod_(pierwiastek) -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Rod, Rh, 45
Własności metalicznemetal przejściowy
Grupa, okres, blok9 , 5, d
Gęstość, twardość12460 kg/m3, 6
Kolorsrebrzystobiały
Własności atomowe
Masa atomowa102,90550 u
Promień atomowy (obl.)135 (173) pm
Promień kowalencyjny135 pm
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Krypton_(pierwiastek).html" title="Krypton (pierwiastek)" >Kr4d85s1
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 16, 1
Stopień utlenienia2, 3, 4
Własności kwasowe tlenkówamfoteryczne
Struktura krystalicznaregularna ściennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia2237 K
(1964 °C)
Temperatura wrzenia3968 K
(3695 °C)
Objętość molowa8,28×10-3 m3/mol
Ciepło parowania493 kJ/mol
Ciepło topnienia21,5 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej0,633 Pa (2239 K)
Prędkość dźwięku4700 m/s (293,15 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność2,28 (Pauling)
1,45 (Allred)
Ciepło właściwe0,242 J/
Przewodność właściwa21,1×106 S/m
Przewodność cieplna150 W/
I Potencjał jonizacyjny719,7 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1740 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny2997 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVr.p.
99Rh {syn.} 16,1 dni β+   99Ru
101Rh {syn.} 3,3 lat w.e. 0,542 101Ru
102Rh {syn.} 2,9 lat w.e. 2,464 102Ru
103Rh 100% stabilny izotop z 58 neutronami
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Rod (Rh, gr. rhodium, z rhodon - róża) - metal z IX grupy pobocznej. Posiada 34 izotopy z przedziału mas 94-112. Trwały jest tylko izotop 103, który stanowi 100% naturalnego składu izotopowego tego pierwiastka.
Odkryty w 1803 roku przez W.H. Wollastona w Londynie.
W skorupie ziemskiej występuje w śladowych ilościach rzędu 10-4 ppm. Otrzymuje się go z niektórych rud miedzi i niklu, w których występuje ok. 0,1% tego pierwiastka.
Kompleksy karbonylowe, chlorkowe i fluorkowe rodu są stosowane w przemyśle jako katalizatory polimeryzacji polietylenu oraz w metatezie olefin.
Znaczenie biologiczne - żadne. Kompleksy karbonylkowe są toksyczne i prawdopodobnie rakotwórcze.
W postaci czystej jest lśniącym, srebrzystoszarym metalem. Nie reaguje z wodą, powietrzem i kwasami, natomiast ulega reakcji z mocnymi zasadami. W postaci czystej nie jest stosowany ze względy na bardzo wysoką cenę.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.