Fr - Ra - Ac
Ba
Ra
 
Rad_(pierwiastek) -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Rad, Ra, 88
Własności metalicznemetal ziem alkalicznych
Grupa, okres, blok2 , 7, s
Gęstość, twardość5000 kg/m3, bd
Kolorsrebrzystobiały
Własności atomowe
Masa atomowa226 u
Promień atomowy (obl.)215 (bd) pm
Promień kowalencyjnybd
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Radon_(pierwiastek).html" title="Radon (pierwiastek)" >Rn7s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Stopień utlenienia2
Własności kwasowe tlenkówsilnie zasadowe
Struktura krystalicznaregularna przestrzennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia973 K (700 °C)
Temperatura wrzenia2010 K (1737 °C)
Objętość molowa41,09×10-3 m3/mol
Ciepło parowania136,8 kJ/mol
Ciepło topnienia37 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej327 Pa (527 K)
Prędkość dźwiękubd
Pozostałe dane
Elektroujemność0,89 (Pauling)
0,97 (Allred)
Ciepło właściwe94 J/
Przewodność właściwa1×106 S/m
Przewodność cieplna18,6 W/
I Potencjał jonizacyjny509,3 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny979 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny3300 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny4400 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
223Ra {syn.} 11,43 dni α 5,979 219Rn
224Ra {syn.} 3,66 dni α 5,789 220Rn
225Ra ślady 1600 lat α 4,780 221Rn
226Ra {syn.} 6,7 lat β- 0,045 226Ac
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Rad (Ra, łac. radium) - pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa radius oznaczającego promień.
Rad posiada 25 izotopów z przedziału mas izotopowych 213-230. Wszystkie jego izotopy są niestabilne. Względnie najstabilniejszy jest izotop 226, który ma czas połowicznego rozpadu 1600 lat.
Rad został odkryty przez Piotra i Marię Curie w Paryżu. Jako datę tego odkrycia, zgodnie z zeszytem laboratoryjnym Marii przyjmuje się rok 1898.
Rad występuje naturalnie w rudach uranu, w formie tlenku RaO i wodorotlenku Ra(OH)2. W skorupie ziemskiej występuje w ilości ok. 6x10-7 ppm.
Najważniejsze związki radu to sole Ra2+ (chlorek i węglan) które były używane w terapii nowotworowej i do produkcji farb luminescencyjnych. Obecnie rad nie jest już stosowany, ze względu na dużą radioaktywność, powodującą białaczkę u osób uczestniczących w produkcji soli radu.
Znaczenie biologiczne - rad nie posiada żadnej roli biologicznej. Jest obecny w kościach i tkankach ludzkich w ilości ok. 2x10-9 ppm.
W formie czystej rad jest srebrzystym, lśniącym i miękkim metalem. Posiada silne własności promieniotwórcze. Jego własności chemiczne są zbliżone do magnezu. Reaguje stosunkowo powoli z tlenem atmosferycznym tworząc tlenek RaO i dość gwałtownie z wodą tworząc wodorotlenek Ra(OH)2.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.