Ba - La - Ce
 
La
Ac  
 
 
Lantan -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Lantan, La, 57
Własności metalicznelantanowiec
Grupa, okres, blok , 6, f
Gęstość, twardość6146 kg/m3, 2,5
Kolorsrebrzystobiały
Własności atomowe
Masa atomowa138,9055 u
Promień atomowy (obl.)195 (bd) pm
Promień kowalencyjny169 pm
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Ksenon.html" title="Ksenon" >Xe5d16s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 18, 9, 2
Stopień utlenienia3
Własności kwasowe tlenkówsilnie zasadowe
Struktura krystalicznaheksagonalna
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia1193 K (920 °C)
Temperatura wrzenia3730 K (3457 °C)
Objętość molowa22,39×10-3 m3/mol
Ciepło parowania414 kJ/mol
Ciepło topnienia6,2 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej1,33×10-7 Pa (1193K)
Prędkość dźwięku2475 m/s (293,15K)
Pozostałe dane
Elektroujemność1,10 (Pauling)
1,08 (Allred)
Ciepło właściwe190 J/
Przewodność właściwa1,26×106 S/m
Przewodność cieplna13,5 W/
I Potencjał jonizacyjny538,1 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1067 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny1850,3 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny4819 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
137La {syn.} 6×104 lat w.e. 0,600 137Ba
138La 0,09% 1,05×1011 lat w.e. 1,737 138Ba
β- 1,044 138Ce
139La 99,91% stabilny izotop z 82 neutronami
140La {syn.} 40,28 godz β- 3,761 140Ce
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Lantan (La, łac. lanthanum) - pierwiastek chemiczny, lantanowiec z III grupy pobocznej. Nazwa pochodzi od greckiego słowa lanthanein - ukrywać się.
Występowanie: lantan występuje w skorupie ziemskiej w ilości 32 ppm. Najważniejszymi minerałami lantanu są:
  • monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr)PO4 - tzw.piasek monacytowy
    oraz dużo rzadsze minerały:
  • bastnezyt (Ce,La,Nd,Y,Pr)CO3F
  • ceryt fluorowy (La,Ce)F3
  • parazyt (Ce,La)2O3
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.