Lu - Hf - Ta
Zr
Lu
Rf  
 
 
Hafn -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Hafn, Hf, 72
Własności metalicznemetal przejściowy
Grupa, okres, blok4 , 6, d
Gęstość, twardość13310 kg/m3, 5,5
Kolorsrebrzysty
Własności atomowe
Masa atomowa174,967 u
Promień atomowy (obl.)155 (208) pm
Promień kowalencyjny150 pm
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Ksenon.html" title="Ksenon" >Xe4f145d26s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 32, 10, 2
Stopień utlenienia4
Własności kwasowe tlenkówamfoteryczne
Struktura krystalicznaheksagonalna
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia2506 K (2233 °C)
Temperatura wrzenia4876 K (4603 °C)
Objętość molowa13,44×10-3 m3/mol
Ciepło parowania575 kJ/mol
Ciepło topnienia24,06 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej1,13×10-3 Pa (2500 K)
Prędkość dźwięku3010 m/s (293,15K)
Pozostałe dane
Elektroujemność1,3 (Pauling)
1,23 (Allred)
Ciepło właściwe140 J/
Przewodność właściwa3,12×106 S/m
Przewodność cieplna23 W/
I Potencjał jonizacyjny658,5 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1440 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny2250 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny3216 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
172Hf {syn.} 1,87 lat w.e. 0,350 172Lu
174Hf 0,162% 2×1015 lat α 2,495 170Yb
176Hf 5,206% stabilny izotop z 104 neutronami
177Hf 18,606% stabilny izotop z 105 neutronami
178Hf 27,297% stabilny izotop z 106 neutronami
179Hf 13,269% stabilny izotop z 107 neutronami
180Hf 35,1% stabilny izotop z 108 neutronami
181Hf {syn.} 42,4 dni β- 1,027 181Ta
182Hf {syn.} 9×106 lat β- 0,373 182Ta
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Hafn (Hf, łac. hafnium) - pierwiastek chemiczny, metal przejściowy. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Kopenhagi.
Występowanie: hafn występuje w skorupie ziemskiej w ilości 5,3 ppm. Najważniejszymi minerałami hafnu są:
  • alwit (Hf,Th,Zr)SiO4• x H2O
Odkrywcami hafnu są György von Hevesy z Węgier i Dirk Coster z Holandii. Został odkryty w roku 1922.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.