Zn - Ga - Ge
 
Al
Ga
In  
 
 
Gal -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Gal, Ga, 31
Własności metalicznemetal grup głównych
Grupa, okres, blok13 , 4, p
Gęstość, twardość5904 kg/m3, 1,5
Kolorniebieskawosrebrzysty
Własności atomowe
Masa atomowa69,723 u
Promień atomowy (obl.)130 (136) pm
Promień kowalencyjny126 pm
Promień van der Waalsa187 pm
Konfiguracja elektronowahref="Argon.html" title="Argon" >Ar3d104s24p1
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 3
Stopień utlenienia3
Własności kwasowe tlenkówamfoteryczne
Struktura krystalicznarombowa
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia302,91 K
(29,76 °C)
Temperatura wrzenia2477 K
(2204 °C)
Objętość molowa11,80×10-3 m3/mol
Ciepło parowania258,7 kJ/mol
Ciepło topnienia5,59 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej9,31×10-36 Pa (302,9 K)
Prędkość dźwięku2740 m/s (293,15 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność1,81 (Pauling)
1,82 (Allred)
Ciepło właściwe370 J/
Przewodność właściwa6,78×106 S/m
Przewodność cieplna40,6 W/
I Potencjał jonizacyjny578,8 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1979,3 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny2963 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny6180 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.rs.r.e.r. MeVp.r.
67Ga {syn.} 78,25 godz w.e.   67Zn
69Ga 60,1% stabilny izotop z 38 neutronami
71Ga 39,9% stabilny izotop z 40 neutronami
72Ga {syn.} 13,95 godz β-   72Ge
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Gal (Ga, łac. gallium) to półmetal z III grupy głównej. Posiada 4 izotopy, z których trwałe są 69 i 71.
Występuje w skorupie ziemskiej w iloścci 18ppm jako zanieczyszczenie rud miedzi i cynku.
Odkryty w roku 1875 przez Paula Lecoqa de Boisbaudrana.
Fluorki, arsenki i fosforany galu posiadają własności półprzewodnikowe i domieszkuje się nimi krzem stosowany w przemyśle elektronicznym. Warstwy z arsenku galu stosuje się w ultraszybkich procesorach.
Gal metaliczny jest stosowany do napełniania termometrów wysokotemperaturowych.
Znaczenie biologiczne - nie posiada żadnego.
Czysty Gal jest srebrzystoszarym metalem, nie reagującym z wodą i tlenem. Jest stosowany jako jedna z warstw w diodach elektroluminescencyjnych oraz elementach piezoelektrycznych.
Związki galu barwią płomień na fioletowo.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.