Sm - Eu - Gd
 
Eu
Am  
 
 
Europ -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Europ, Eu, 63
Własności metalicznelantanowiec
Grupa, okres, blok , 6, f
Gęstość, twardość5244 kg/m3, 1,5
Kolorszary
Własności atomowe
Masa atomowa151,964 u
Promień atomowy (obl.)185 (231) pm
Promień kowalencyjnybd
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Ksenon.html" title="Ksenon" >Xe4f76s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 25, 8, 2
Stopień utlenienia3
Własności kwasowe tlenkówśrednio zasadowe
Struktura krystalicznaregularna przestrzennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia1099 K (826 °C)
Temperatura wrzenia1800 K (1527 °C)
Objętość molowa28,97×10-3 m3/mol
Ciepło parowania143,5 kJ/mol
Ciepło topnienia9,21 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej144 Pa (1345 K)
Prędkość dźwiękubd
Pozostałe dane
Elektroujemność1,20 (Pauling)
1,01 (Allred)
Ciepło właściwe180 J/
Przewodność właściwa1,12×106 S/m
Przewodność cieplna13,9 W/
I Potencjał jonizacyjny547,1 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1085 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny2404 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny4120 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
150Eu {syn.} 36,9 lat w.e. 2,261 150Sm
151Eu 47,8% stabilny izotop z 88 neutronami
152Eu {syn.} 13,516 lat w.e. 1,874 152Sm
β- 1,819 152Gd
153Eu 52,2% stabilny izotop z 90 neutronami
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Europ (Eu, łac. europium) - pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od kontynentu - Europy.
Występowanie: europ występuje w skorupie ziemskiej w ilości 2,1 ppm. Najważniejszymi minerałami europu są:
  • monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Eu)PO4 - tzw. piasek monacytowy
    oraz dużo rzadsze minerały:
  • bastnezyt (Ce,La,Nd,Y,Pr,Eu)CO3F
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.