Be - B - C
 
B
Al  
 
 
Bor -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Bor, B, 5
Własności metalicznemetaloid
Grupa, okres, blok13 , 2, p
Gęstość, twardość2460 kg/m3, 9,3
Kolorczarny błyszczący
Własności atomowe
Masa atomowa10,811 u
Promień atomowy (obl.)85 (87) pm
Promień kowalencyjny82 pm
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Hel_(pierwiastek).html" title="Hel (pierwiastek)" >He2s22p1
e- na poziom energetyczny2, 3
Stopień utlenienia3
Własności kwasowe tlenkówlekko kwaśne
Struktura krystalicznatrójskośna
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia2349 K (2076 °C)
Temperatura wrzenia4200 K (3927 °C)
Objętość molowa4,39×10-3 m3/mol
Ciepło parowania489,7 kJ/mol
Ciepło topnienia50,2 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej0,348 Pa (2573 K)
Prędkość dźwięku16200 m/s (293,15 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność2,04 (Pauling)
2,01 (Allred)
Ciepło właściwe1026 J/
Przewodność właściwa1,0×10-4 S/m
Przewodność cieplna 27,4 W/
I Potencjał jonizacyjny800,6 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny2427,1 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny3659,7 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny25025,8 kJ/mol
V Potencjał jonizacyjny32826,7 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.rs.r.e.r. MeVp.r.
8B {syn.} 772 ms β+   8Be
9B {syn.} 850 ms α   5Li
10B 19,9% stabilny izotop z 5 neutronami
11B 80,1% stabilny izotop z 6 neutronami
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Bor (B, łac. borum) jest pierwiastkiem trzeciej grupy głównej, o właściwościach niemetalu.
Stabilne izotopy to 10B oraz 11B.

Występowanie

Zawartość w górnych warstwach Ziemi wynosi 0,0009 %. Ważniejsze minerały boru to: boraks, kernit, kolemanit i aszaryt.
Z punktu widzenia odżywiania, bogatym źródłem boru sa świeże warzywa i owoce, a wśród tych ostatnich przede wszystkim orzechy.

Związki

Związki boru to: borowodory, borki, borany, kwas borowy, iminoborany.

Znaczenie biologiczne

  • Bor jest niezbędny do prawidłowego wzrostu roślin. Odpowiada za transport związków organicznych w łyku (głównie cukrów), wpływa na prawidłowy wzrost łagiewki pyłkowej (jego brak powoduje zahamowanie jej wzrostu), wpływa na wytworzenie elementów płciowych u roślin. Jest pierwiastkiem, który bardzo trudno przemieszcza się w roślinie.
Jego niedobór może powodować zgorzel liści sercowych i suchą zgniliznę korzeni buraka.
Jego niedobór powoduje utratę wapnia i deminarelizację kości.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.