Związek Polaków w Niemczech (niem. Bund der Polen in Deutchland e.V) jest organizacją polonijną w Niemczech istniejacą od 1922 roku. Celem organizacji była reprezentacja prawna Polaków - obywateli Niemiec i polskich stowarzyszeń wobec władz niemieckich. Główne zadania związku to zdobycie dla ludności polskiej pełnych praw mniejszości narodowej i obrona jej interesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Historia

Organizacja została założona 27 sierpnia 1922 roku. Do 1939 roku siedzibą organizacji był Berlin. W 1933 roku związek za swój symbol przyjął znak rodła. W dn. 6 marca 1938 r. podczas I Kongresu Związku Polaków w Niemczech, który się odbył Theater des Volkes w Berlinie, uchwalono Pięć prawd Polaka, które stanowiły ideową podstawę działalności związku. Związek prowadził działalność kulturalną, gospodarczą i polityczną, miał swoich reprezentantów w sejmie pruskim, sejmikach krajowych i radach miejskich. Organizacja była też inicjatorem powstania działającego do 1939 roku Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, mającego reprezentować interesy obywateli narodowści polskiej, serbołużyckiej, duńskiej, fryzyjskiej i litewskiej.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej związek został zdelegalizowany przez władze III Rzeszy, jego majątek skonfiskowany, część działaczy rozstrzelano, ok. 1.200 członków uwięziono w obozach koncentracyjnych. Po wojnie, w 1945 roku związek wznowił działalność w zachodniej strefie okupacyjnej Niemiec. W 1950 roku ZPwN został zarejestrowany w RFN, początkowo z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, a od 1956 roku siedzibą Związku Polaków w Niemczech jest Bochum. W 1950 roku, w wyniku rozłamu na tle stosunku do komunistycznych władz ówczesnej Polski, powstał Związek Polaków "Zgoda" utrzymujący stosunki z PRL.

Gazety

"Dziennik Berliński", "Polak w Niemczech", "Mały Polak w Niemczech", "Gazeta Olsztyńska", "Mazur", "Głos Pogranicza", "Kaszub", "Dziennik Raciborski", "Ogniwo" i inne.

Prezesi Związku Polaków w Niemczech

r. przedstawiajacy Stanisława Sierakowskiego, Rodło i Bolesława Domańskiego
  • 1922-1931: Stanisław Sierakowski
  • 1931- kwiecień 1939: Bolesław Domański
  • kwiecień 1939 - wrzesień 1939: S. Szczepaniak
  • 1950-1964: S. Szczepaniak
  • 1964-1969: J. Styp-Rekowski
  • 1970-1988: E. Forycki
  • 1988-1991: T. Wesołowski
  • 1991-1993: S. Jabłoński
  • 1993-1997: T. Hyb
  • 1997- : J. Młynarczyk
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.