Związek Niemiecki – luźna konfederacja państw niemieckich w XIX w. Główną rolę odgrywała Austria. W roku 1817 w jej skład wchodziło 41 państw, zaś w 1866 r. 34 państwa. Związkiem Niemieckim kierował sejm związkowy, któremu przewodził delegat Austrii. Siedzibą sejmu był Frankfurt nad Menem. Związek Niemiecki został rozwiązany na mocy pokoju paryskiego (1866 r.). Jest to jeden z etapów jednoczenia się Niemiec.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.