ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZMP), organizacja młodzieżowa utworzona w sierpniu 1948 w wyniku połączenia Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Związku Młodzieży Demokratycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”, Związku Walki Młodych; Organizacja ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowana była PPR, następnie PZPR. Powołana do realizowania polityki partii komunistycznej wobec młodzieży. Organy prasowe organizacji to: „Pokolenie”, „Sztandar Młodych” (od 1950), „Nowa Wieś”, „Po prostu”, „Świat Młodych”, „Dookoła świata”. ZMP działał we wszystkich środowiskach młodzieży (do organizacji nie przyjmowano osób z rodzin i grup społecznych uznanych za wrogie politycznie). Organizacja liczyła ok 0,5 mln. członków w 1948, ponad 1 mln. z 1951 i ok. 2 mln. w 1955. Podczas październikowego przesilenia politycznego w 1956 nastąpił rozpad ZMP, a w styczniu 1957 organizację rozwiązano.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.