Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest najstarszą (rok powstania 1950) i jedną z największych organizacji studenckich w kraju (działa jako stowarzyszenie), skupiającą w prawie 100 radach uczelnianych (jednostka podstawowa) około 10 tys. członków.

Historia

założona w 1950 roku jako alternatywa akademicka dla Związku Młodzieży Polskiej. W latach 1973 - 1982 po połączeniu ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) i Związkiem Młodzieży Wiejskiej (ZMW) działała pod nazwą Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP). Po rozwiązaniu podczas stanu wojennego w 1982 roku została reaktywowana ponownie jako ZSP. Byli działacze ZSP i SZSP są zorganizowani w ramach działającego Stowarzyszenia Ordynacka.

Informacje ogólne

Działalność stwowarzyszenia obejmuje wiele sfer: reprezentację środowiska akademickiego, obronę jego praw, prowadzenie doradztwa prawnego dla studentów, dbanie o studencką kulturę, sport i turystykę, prowadzenie klubów studenckich w różnych środowiskach.

Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA

Najstarszym i chyba najpowszechniej znanym projektem jest Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej (FAMA), cieszący się niezmienną popularnością od 40 lat. To największy i najbogatszy w środkach wyrazu studencki festiwal artystyczny w Polsce, o którego randze świadczy fakt, iż stał się on miejscem debiutu większości obecnych gwiazd polskiej estrady. FAMA to 2 tygodnie warsztatów pod okiem profesjonalistów, koncertów, happeningów, kabaretonów i innych imprez plenerowych, zwieńczonych koncertem finałowym.

Primus Inter Pares

Konkurs „Primus Inter Pares”, którego celem jest wskazanie akademickich prymusów i nadanie tytułu Najlepszego Studenta RP. W formule oceniania pod uwagę bierze się wysiłek i rezultaty pracy na uczelniach oraz aktywność społeczną kandydatów poza ich murami. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach – na szczeblu regionalnym poprzez Rady Okręgowe i Uczelniane ZSP oraz na szczeblu ogólnopolskim, który wyłania laureata. Od 2004 został on rozbudowany o dodatkową część. Jest nią Primus Ekspert, w której poszerzono tradycyjną formę konkursu o wybór najlepszych studentów w 10 kategoriach,

Akcja „POWITANIE”

Akcja „Powitanie” stanowi akademicką akcję informacyjną szkolnictwa wyższego, pomaturalnego i policealnego w Polsce. Prowadzona jest przez 11 miesięcy na terenie całego kraju za pomocą nośników drukowanych i elektronicznych, mass mediów oraz w formie bezpośrednich spotkań z młodzieżą. Ma ona zachęcić maturzystów do kontynuowania edukacji i równocześnie oferować doradztwo przy dokonywaniu wyboru dalszej szkoły, dostosowanej do ich predyspozycji i oczekiwań. Istotnym jej założeniem jest także udzielanie pomocy świeżo przyjętym studentom w adaptacji do nowych warunków samodzielnego życia akademickiego.

Festiwal Kina artystycznego i Niezależnego KAN

To festiwal tworzony przez ludzi młodych, niezwiązanych z przemysłem filmowym. Można go uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu. Przed rozpoczęciem festiwalu we wrocławskich kinach organizowane są pokazy przedpremierowe, natomiast po jego zakończeniu nagrodzone filmy zostają zaprezentowane na terenie całego kraju.

Pozostałe pola działalności

 1. ZSP to także współpraca międzynarodowa i pomoc przy wymianie naukowej pomiędzy studentami.
 2. Pomoc w poszukiwaniu stancji i mieszkań dla studentów. Organizacja jest największym tego typu pośrednikiem akademickim i posiada największe grono zainteresowanych współpracą, zarówno wśród poszukujących kwater, jak i tych, którzy je udostępniają.
  Zebrane propozycje mieszkaniowe dla studentów udostępnione są w formie bazy danych w biurach ZSP. W systemie bierze udział 11 ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Lublin, Białystok, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Katowice, Poznań, Łódź.
 3. W 2003 roku narodził się pomysł, aby odbudować Klub Hybrydy oraz reaktywować pismo studenckie „itd”. W chwili obecnej Klub "Hybrydy" działa, natomiast „itd.” ukazało się jako kwartalnik.
 4. Zrzeszenie Studentów Polskich jest również organizatorem corocznych obozów adaptacyjnych dla studentów I roku na terenie całego kraju, rajdów oraz różnych wypraw specjalistycznych.

Władze

Kolejni Przewodniczący RN ZSP od 1950 do 2005 roku:
 1. Sylwester Zawadzki
 2. Ryszard Majchrzak
 3. Stefan Olszowski
 4. Czesław Wiśniewski
 5. Jerzy Kwiatek
 6. Jerzy Piątkowski
 7. Stanisław Ciosek
 8. Eugeniusz Mielcarek
 9. Stanisław Gabrielski
 10. Tadeusz Sawic
 11. Cezary Droszcz
 12. Antoni Dragan
 13. Marek Józefiak
 14. Marcin Domański
 15. Marek Rojszyk
 16. Marek Wikiński
 17. Robert Niemiałkowski
 18. Marek Szczerbowski
 19. Waldemar Zbytek
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.